top of page

Doelstelling Stichting Vie-Works

De doelstelling van de stichting is om mensen, die door de huidige maatschappij en/of de daarbij ontwikkelde technologie, de verbinding met zichzelf en met Moeder Aarde zijn kwijtgeraakt, de mogelijkheid te bieden deze verbinding weer te herstellen.

Een ieder, die tijdelijk door bijvoorbeeld een burn-out het contact met zijn eigen levensenergie is kwijt geraakt en die past binnen onze visie, is van harte welkom.

Maar ook o.a. is de groep mensen bedoeld, die lijden aan het zogenaamde ElektroHyperSensitiviteit (EHS) syndroom, zeer welkom. Dat houdt in elektrostress of –smog: gezondheidsklachten ontwikkeld door elektrische en elektromagnetische velden rond apparatuur, installaties en gebruiksvoorwerpen, zowel binnenshuis als buiten.

 

De voorwaarde is wel, dat je in staat bent lichamelijke arbeid te verrichten. Het is de bedoeling, dat er een energie uitwisseling plaats vindt. Door de eigen energie goed te laten stromen, wordt de nieuwe heilzame energie beter opgenomen.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. het bieden van de mogelijkheid om de verbinding met zichzelf en Moeder Aarde te herstellen middels aangepaste Zijns-arbeid in de natuur.

2. het houden van workshops waarbij de gelegenheid wordt geboden om de eigen creativiteit weer te ontwikkelen, door het maken van voorwerpen met natuurlijke materialen, denk aan wilgentenen, hout en wol.

3. het aanbieden van meditatie- en yogalessen, het maken van muziek in groepsverband met instrumenten van natuurlijk materiaal, wandelen, fietsen, kanoën (indien aanwezig) en overige oefeningen, zijn voor lichamelijke en geestelijke ontspanning.

4. het aanbieden van overige activiteiten, waarbij het eigen talent ingezet kan worden en zo meehelpen op allerlei gebied, o.a. de werkzaamheden in en rond het pand de B&B Vie-Break, de thuishaven van de stichting Vie-Works.

5. het bieden van persoonlijke aandacht ter ondersteuning van het proces van herstel van de levenskracht, levensenergie.

 

De stichting is een voorbeeld van goed eten en drinken op biologisch (dynamisch) gebied, aangezien een gezond lichaam begint bij gezonde voeding.

 

Het streven is om alle werkzaamheden zoveel mogelijk af te stemmen op het ritme van de maan. De maan heeft een grote invloed op alles wat leeft op onze Moeder Aarde. Door daar bewust van te zijn en zoveel mogelijk rekening mee te houden verlopen processen beter, groeit alles voorspoediger en geeft het meer energie.

 

bottom of page